ÁSZF

A www.shop.pilatgabor.hu oldalon található termékeket a honlapon található webáruházban lehet megvásárolni.
A webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül a vállalkozás (eladó) és a megrendelő (vevő) között. A szerződés kötelezi a megvásárolt termék átadására, a vevőt pedig a termék vétálárnak megfizetésére. A vevő vásárlásával elfogadja a rendelési és szállítási feltételekben leírtakat.

A webáruházban a termékek ellenértéket történő kifizetést követően digitális tartalom esetén letölthetővé válnak. Szellemi termék esetén pedig időpont egyeztetés történik.

Az Ön által megadott személyes adatait kizárólag az Ön rendelésének teljesítéséhez használjuk fel, azt harmadik félnek nem adjuk át. Erről bővebben Adatvédelmi tájékoztatónkban olvashat.

A termékek megvásárlására bankkártyás fizetési móddal történik, mely a Stripe, Inc. cégen keresztül történik.

„A szerződéstől való elállás esetén a vállalkozás – a (7) bekezdés sérelme nélkül – megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat, valamint a digitális szolgáltatást, különösen a digitális tartalomnak, valamint a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné tételével, vagy a fogyasztó felhasználói fiókjának letiltásával.”  (Kormány rendelet 45/2014. (II. 26.) 23§. 9) )

A szerződéstől való elállási jogával a vásárló nem élhet, amennyiben a digitális tartalom letöltését már megkezdte.

„a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.” (Kormány rendelet 45/2014. (II. 26.) 29§. m) )

Elállási szándékát 14 napon belül írásban jeleznie kell postai úton (elektronikus úton (e-mailben: info@pilatgabor.hu) . /Kormány rendelet 45/2014. (II. 26.) / Ezt követően a szellemi termék árát az elállástól számított 14 napon belül visszatérítjük. Amennyiben a vevő arról másként nem rendelkezik, a visszatérítés, a vásárláskor használt fizetési módra történik.

Jogorvaslatért fordulhat a Budapesti Békéltető Testülethez
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

vagy az online vitarendezési platformhoz, melyet ezen a linken érhet el:
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

Vállalkozásunkat panaszával továbbra is bármikor elérheti az info@pilatgabor.hu e-mail címen.